10.11..2012
Biedrības kontakti
Valdes locekļi:
valdes  priekšsēdētājs 
                       Nugzars Mdzinarišvili   / 29234110

valdes priekšsēdētāja vietniece Elenē Žoržoliani
valdes locekle Nino Liepa      
valdes loceklis Imedi Kokaia
valdes loceklis Nugzars Paksadze

10.11..2011
Biedrības kontakti
Latvijas gruzīnu biedrība „Samšoblo”
Reģ. Nr. 40008001555
Slokas iela 37, Rīga, LV-1048, Latvija

Konts LV56HABA0551007610599
AS „Swedbank”
SWIFT: HABALV22

Tālr./fakss:
Mob. tālr. +371 29234110
E-pasts: info@georgia.lv

Gruzijas vēstniecība Latvijā
Gruzijas vēstnieks Latvijā
         Teimuraz Džandžalia
Raina bulv. 3-2, Riga, Latvija LV -1050
Tālr/fakss :   67213136
Gruzijas konsuls Latvijā         Giga Goletiani
 Tālr. :     67210136
www.latvia.mfa.gov.ge

Lūdzu sazinieties ar mums!