Mērķu īstenošanai ir plānotas sekojošas aktivitātes:

* projekta vadība,
* vīriešu vokāli instrumentālā pašdarbības ansambļa izveide,
* gruzīnu tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde,
* mākslinieku plenērs,
* gruzīnu kultūras dienas.

„Gruzīnu kultūra Latvijā” projekta mērķauditorija ir Latvijas gruzīnu biedrības „Samšoblo” biedri, dažādu valstu gruzīnu un dažādu tautību Latvijas mākslinieki, citu mazākumtautību biedrību biedri, Latvijas iedzīvotāji.

Mākslinieku plenērs notiks Limbažu rajonā, Salacgrīvā. Vieta pie jūras izmeklēta apzināti, lai veicinātu māksliniecisko jaunradi. Mākslinieku pulcēšanai pie jūras ir arī simboliska nozīme, kā zināms, Gruzija atrodas pie Melnās, bet Latvija – pie Baltijas jūras. Aktivitātes nodrošināšanā tiks iesaistīts sadarbības partneris – Limbažu rajona mākslinieku organizācija. Gruzīnu kultūras dienu aktivitātes notiks Rīgas centrā Vērmaņdārzā un Latviesu biedrības namā, lai nodrošinātu publicitāti, pieejamību un maksimāli tuvinātu pasākumu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

http://www.eeagrants.lv
http://www.lsif.lv

  • Projekta bildes

- Gruzijas kultūras dienu koncerts Vērmanes dārzā // 05.06.2010
- Izjādes ar zirgiem Vērmanes dārzā // 05.06.2010
- Plenēra dalībnieku darbi.
- Plenēra dalībnieki.
- Plenērs
- Foto stūrītis Vērmanes dārzā // 05.06.2010
- Gruzijas kultūras dienu noslēguma pasākums pie Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācijas nama, Slokas ielā 37 // 06.06.2010
- Deju un dziedāšanas nodarbību video
20.10.2009
Projekts „Gruzīnu kultūra Latvijā”
"Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību."


„Gruzīnu kultūra Latvijā” projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar gruzīnu tautas kultūras mantojumu, vienlaicīgi veicinot pašu Latvijas gruzīnu interesi un lepnumu par savu etnisko izcelsmi, dzimteni un tās kultūru. Kā arī konkrētie mērķi ir biedrības „Samšoblo” biedru kultūras piederības apziņas veicināšana, gruzīnu kopienas saliedētības stiprināšana un Latvijas kultūras bagātināšana ar gruzīnu tradicionālo dziedāšanas manieri; gruzīnu un latviešu mākslinieku - gleznotāju plenērs un gruzīnu kultūras dienas. Plānotais „Gruzīnu kultūra Latvijā” projekta īstenošanas ilgums ir 9 mēneši. Plānotais projekta sākuma datums ir 2009.gada 1.oktobris un beigu datums – 2010.gada 30.jūnijs.
Kopējās projekta izmaksas, 31177.53 Ls

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latvijas gruzīnu biedrība „Samšoblo”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.