Koncerts 06.05.12
Mērķu īstenošanai ir plānotas sekojošas aktivitātes:

* projekta vadīšana,
* aprīkojuma iegāde,
* latviešu valodas apmācības kursi Latvijas gruzīniem,
* gruzīnu valodas apmācības kursi pieaugušajiem,
* gruzīnu valodas nodarbības bērniem,
* seminārs „Projektu plānošana un īstenošana”,
* gruzīnu tradicionālo deju kursi,
* gruzīnu tradicionālo deju pašdarbības kopas izveide.

„Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā” projekta mērķauditorija ir Latvijas gruzīnu biedrības „Samšoblo” biedri: Latvijas gruzīni un citu tautību pārstāvji, kuri ir gruzīnu biedrības biedri - gan pieaugušie, gan bērni.

http://www.eeagrants.lv

http://www.lsif.lv

Projekta bildes

- Dejošanas nodarbības
- Dejošanas mēģinājumi
- Deju un dziedāšanas nodarbību video
20.10.2009
Projekts "Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā"
"Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību."


„Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā” projekta mērķis ir veicināt mazākumtautību integrāciju Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, stiprinot gruzīnu kopienas integritāti un līdzdalību Latvijas sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos. Kā arī konkrētie mērķi ir Latvijas gruzīnu valstiskās piederības un lojalitātes stiprināšana, tautību savstarpējās cieņas un tolerances veicināšana, Latvijas gruzīnu pilsoniskās līdzdalības veicināšana un pašiniciatīvas rosināšana un Latvijas gruzīnu biedrības „Samšoblo” kā kultūras aģenta lomas stiprināšana. Plānotais „Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā” projekta īstenošanas ilgums ir 9 mēneši. Plānotais projekta sākuma datums ir 2009.gada 1.oktobris un beigu datums – 2010.gada 30.jūnijs.
Projekta kopējās izmaksas, 25809.74 Ls

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latvijas gruzīnu biedrība „Samšoblo”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.